Něco o historii i současnosti klubu

Historie "Praga Klubu z. s."

Praga Klub z. s., jehož vznik se datuje do roku 1928, byl ustanoven zakládajícími členy jako Praga klub se zaměřením na motocyklovou část výrobků továrny Praga. O několik let později se k tomuto motoklubu přidala i automobilní sekce Praga.

Činnost klubu se zaměřovala na společnou práci v oboru vozidel značky Praga. Pořádaly se srazy, soutěže a výlety pro majitele těchto vozidel. Rozvinutá klubová činnost byla přerušena v období druhé světové války.

Po osvobození se postupně činnost klubu obnovovala. Nejvíce pak v 60. letech minulého století, kdy bylo založeno veteránské hnutí v Čechách, které se zaměřovalo na sdružování majitelů historických vozidel. Klub byl součástí organizace Svazarm a přejmenován byl na Veteran Car Club Praga.

Koncem 60. let nastoupil do klubu Petr Štohl, který vedl klub téměř 30 let. Za jeho předsednictví zaznamenal nebývalý rozkvět. Aktivity klubu byly rozšířeny začátkem 70. let, kdy se začala jezdit jízda pravidelnosti k uctění památky automobilového závodníka a vítěze závodu 1000 mil československých z roku 1933 Ing. Petra Muchy, který při tréninku na tento závod v roce 1934 havaroval a zahynul. V roce 2018 se tak uskuteční již 47. ročník Memoriálu Ing. Petra Muchy.

Aktivity klubu se rozrostly koncem 90. let 20. století o další dvě akce konané jako poděkování za dlouholetou práci pro veteránské hnutí a nejvíce pro značku Praga. V jarních měsících se jedná o jízdu pravidelnosti na počest bývalého předsedy klubu Petra Štohla s názvem "Jízda Petra Štohla" a na podzim se koná "Emilova jízda" na počest Emila Příhody, majitele největší sbírky historických vozů značky Praga, který roku 1957 založil muzeum této značky.

K dalším aktivitám klubu patří pořádání takzvaných "desetiletých srazů". Jde o setkání příznivců vozidel značky Praga, konané vždy v sedmém roce daného desetiletí. Rovněž lze uvést účast a spolupořádání dalších akcích spřátelených klubů.

V roce 2015 došlo ke znovuvzkříšení "značky" Praga Klub a tímto počinem se členové klubu se členskou základnou pohybující se nad hranicí 40 členů vrátili k původnímu názvu, který v roce 2018 oslavil již 90 let svého trvání. Po Petru Štohlovi, který se ostatně práci v klubu věnuje dodnes, byl až do počátku roku 2018 dlouholetým úspěšným předsedou klubu Petr Chuchvalec. V současné době se členové Praga Klubu z. s. i nadále podílejí svojí činností na hladkém běhu celého klubu a přípravě tradičních i mimořádných akcí.

Těm, kteří mají zájem o členství v našem klubu, si dovolujeme nabídnout následující kontakty:

Ing. Lubomír Němejc,

předseda Praga Klubu z.s.,

tel. 720 127 902, email: nemejcl@atlas.cz

Petr Štohl,

hospodář a čestný předseda Praga Klubu z.s.,

tel.: 605 255 055, e-mail: petrstohl@atlas.cz

Petr Chuchvalec,

člen výkonného výboru Praga Klubu z.s.,

tel.: 604 222 867, e-mail: petr.chuchvalec@email.cz

Petr Kropáček,

technický komisař Praga Klubu z.s.,

tel.: 737 273 836, e-mail: kropacek.petr@email.cz

Lenka Hánková,

technický komisař Praga Klubu z.s.,

tel.: 774 349 277, e-mail: lenkahankova@seznam.cz